ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮ์ มาเยี่ยมเยียนโครงการปัตตานีจายา

Posted on: ธันวาคม 24, 2018, by :

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮ์ ผู้อำนวยการสถาบันมะกอศิด, ลอนดอน-สหราชอาณาจักร นักวิชาการชั้นนำด้านหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม มาเยี่ยมเยียนโครงการปัตตานีจายา

โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวปัตตานีจายา