เยาวชนแกนนำสภานักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

วันนี้ (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) เยาวชนแกนนำสภานักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพสถาบันอัสสลาม ศูนย์ประสานงานจังหวัดยะลา จากโครงการอบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียน เพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย และแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) เพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานวากัฟ โดยมี อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบริเวณโครงการฯ

ทางเยาวชนได้รวบรวมเงินมอบวากัฟให้กับโครงการฯ จำนวนหนึ่ง (ญาซากูมุลลอฮฺฮูค็อยร็อน) เพื่อให้มีส่วนร่วมกับวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ดั่งฮาดิษที่รายงานจากท่านอบูฮูร็อยเราะฮฺ (ร.ฎ.) ท่านรอซูลลุลลอฮฺ (ซ.ล.) กล่าวว่า
“เมื่อมนุษย์ได้สิ้นชีวิตลง การงานของเขาก็ขาดตอน เว้นแต่ 3 สิ่ง ได้แก่ ซอดาเกาะฮฺญารียะฮฺ(วากัฟ) , ความรู้ที่ยังประโยชน์ , หรือลูกที่ซอเเละฮฺขอดุอาอฺให้เขา”
บันทึกโดยมุสลิม