อาจารย์และนักเรียน รร.สามารถดีวิทยา เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์จากโรงเรียนสามารถดีวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม และได้ฟังคำนาซีฮัตจาก ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และอาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เนื่องในกิจกรรมวันอำลาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา