องค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบียประจำประเทศไทย เยี่ยมโครงการฯ

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา Umar Kholid Bashid ผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานใหญ่องค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบียประจำประเทศไทย ได้มาเยี่ยมโครงการมาดีนะตุสสลาม พร้อมกับ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบียประจำประเทศไทย Lui Muhammad Babikir

นำเสนอโดย อาจารย์ซอและห์ ตาเล๊ะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายโครงการพิเศษ และอดีตผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบียประจำประเทศไทย