นายกและทีมผู้บริหาร อบต.โคกเคียน จ.นราฯ เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

นายกและทีมผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 โดยมี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้ต้อนรับและได้ร่วมพูดคุย นำเสนอโครงการมะดีนะตุสสลาม