โครงการมอบชุดรายอ เด็กกำพร้าและยากจน ณ มัสยิดโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิมะดีนะตุสสลามร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี จัดกิจกรรมมอบชุดวันรายอแก่เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมะดีนะตุสสลาม จำนวน 172 คน ณ มัสยิดอุมมุลมุมีนีน คอดีญะฮ์ บินติ คุวัยลิด ผ่านการประสานงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศาสนาในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ทางโครงการได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จาก มูลนิธิชีคมุฮัมหมัด บิน ราชิด อาลมักตูม รัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยนายซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษและการลงทุน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและมีบทบาทร่วมกันของโครงการมะดีนะตุสสลามและชุมชนใกล้เคียงในการร่วมกันพัฒนาชุมชนในอนาคต อนึ่งโครงการมะดีนะตุสสลามเป็นโครงการเมืองมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างการพัฒนาสู่ชุมชนทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพ และวัฒนธรรม ภายใต้การดูของมูลนิธิมะดีนะตุสสลามบนหลักการการวากัฟที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ชมคลิปวีดีโอ