โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ อาคาร รพ.เชคญาซิมฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: พฤษภาคม 8, 2019, by :

มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ได้จัดเลี้ยงละศีลอด ประจำปี ฮ.ศ.1440 หรือ ปี พ.ศ.2562 โดยได้เชิญผู้หลัก ผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำองค์กรศาสนา ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการมะดีนะตุสสลามมาอย่างต่อเนื่อง

งานนี้ได้จัดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเชคญาซิม บินมูฮำหมัด บินษานี โครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นการซูโกร(ขอบคุณอัลลอฮฺ) และขอบคุณประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการฯ โดยได้รับการสันบสนุนงบประมาณจาก เชคอูมาร์ อูมายด์, บริษัท ปัตตานีจายาคอมเมอร์เชี่ยล จำกัด, บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป (1436) จำกัด, บริษัท ปัตตานีจายาโฮลดิ้ง จำกัด, สถานพยาบาลนราการแพทย์, บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด และสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ การแพทย์และสาธารณสุข