กิจกรรม

ผู้บริหารมะดีนะตุสสลามและ I-Bank จชต. ปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการฯ
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม(
Read more.
Dr. Mohamed Elsanousi ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 Dr. Mohamed Elsanousi เคร
Read more.
โครงการมอบชุดรายอ ให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน
มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัต
Read more.
YDKMM เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม
มื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 YAYASAN DANA KEBAJIKAN MUSLIM
Read more.
นักศึกษา UTP มาเลเซีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม
เมื่อวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 คณะนักศึกษาวิศวกรรมโยธา
Read more.
Prof. Dr. Shashi Jayakumar นักวิชาการจากประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอ
Read more.
IAIN จากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม
เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหาร นักวิ
Read more.
ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ร่วมการเสวนาอุลามาอฺโลก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียร่วมกับ OIC จัดสัมมนานานาชาติว
Read more.
คณะนักศึกษาไทยในประเทศจอร์แดน เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะนักศึกษาไทยในประเทศจอร์แด
Read more.
คณะเจ้าหน้าที่ราชการจากรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะเจ้าหน้าที่ราชการจากร
Read more.
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มูลนิธิมะดีนะตุสสลามร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ดำเนินก
Read more.
รอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439 ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ม
Read more.