กิจกรรม

ประกาศรายชื่อบริษัทเป็นที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามฯ
ประกาศรายชื่อบริษัทเป็นที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างศูนย์อิ
Read more.
พิธีวางรากฐานศูนย์การค้า PATTANI ASEAN MALL
พิธีวางรากฐานศูนย์การค้า PATTANI ASEAN MALL วันที่ 10 ม
Read more.
ร่วมรับชมและรับฟัง รายการ ความดีที่ไม่สิ้นสุด
 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชมและรับฟัง รายการ ความดีที่ไม่
Read more.
มาดีนะตุสสลามรอมฏอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
Read more.
ต้อนรับคณะจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มาเยี่ยมเยียนโครงการฯ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารมูลน
Read more.
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการม
Read more.
ระดมทุน 100 ล้านขับเคลื่อนสันติธานี “มะดีนะตุสสลาม”
ด้าน ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการบริษัทปัตตานีจายาค
Read more.
ฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทยมาเยี่ยมเยียนโครงการฯ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2015 โดยมีอาจารย์ซอและห์ ตาเละ รอ
Read more.
ต้อนรับคณะนักศึกษาไทยที่เรียนในประเทศตุรกี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ
Read more.
ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮ์ มาเยี่ยมเยียนโครงการปัตตานีจายา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮ์ ผู้อำนวยก
Read more.
คณะทำงานเตรียมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามจากประเทศศรีลังกา เยี่ยมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะทำงานเตรียมการก่อตั้งมห
Read more.
ต้อนรับคณะจากองค์การการกุศลประเทศคูเวต
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการบริ
Read more.