ผู้เขียน: admin waqaf

กองทุนมะดีนะตุสสลาม ประกวด ตราสัญลักณ์ ”โลโก้”

อัสสลามมูอาลัยกุม ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั […]

ทีมงาน WAQAF Care ลงพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แจกจ่าย “ถุงกำลังใจ”

เวลา 10.00 น. เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พ.ค.2562 ตรงกับ วันท […]

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ อาคาร รพ.เชคญาซิมฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม

มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ได้จัดเลี้ยงละศีลอด ประจำปี ฮ.ศ.14 […]

บุคลากรจากโครงการมะดีนะตุสสลามและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชนบานา

บุคลากรจากโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) และบุคลากรม […]

ผู้บริหารโครงการฯ พบปะบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนค่ายอบรมจริยธรรมฯ

เมื่อวันที่ 12-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครง […]