ผู้เขียน: taawoonc

ถนนหลักเข้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ได้มีการก่อสร้างแล้ว

ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนเส้นทางหลักเข้าโครงการมะดีนะตุ […]

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มฟน.

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วัน […]

พิธีวางรากฐาน อาคารบ้านวากัฟ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้ […]

ผู้บริหารมะดีนะตุสสลามและ I-Bank จชต. ปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการฯ

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม( […]

โครงการมอบชุดรายอ ให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน

มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัต […]

YDKMM เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

มื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 YAYASAN DANA KEBAJIKAN MUSLIM […]