ช่องทางบริจาค

ธนาคารอิสลาม สาขาปัตตานี
ชื่อบัญชี มูลนิธิมะดีนะตุสลาม
madinatussalam foundation (wakaf)

เลขที่บัญชี 103-1-22533-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี
ชื่อบัญชี มูลนิธิมะดีนะตุสลาม
madinatussalam foundation (wakaf)

เลขที่บัญชี 907-0-64369-3

สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาปัตตานี
ชื่อบัญชี มูลนิธิมะดีนะตุสลาม
madinatussalam foundation (wakaf)

เลขที่บัญชี 121-02-06873-5

สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด สาขาปัตตานี
ชื่อบัญชี มูลนิธิมะดีนะตุสลาม
madinatussalam foundation (wakaf)

เลขที่บัญชี 001-02-01274-8