Dr. Mohamed Elsanousi ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 31, 2019, by :

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 Dr. Mohamed Elsanousi เครือข่ายคนรักสันติเพื่อศาสนาและวัฒนธรรม (The Network For Religious and Traditional Peacemakers.) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายโครงการพิเศษและทีมผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมโครงการมะดีนะตุสสลามทั้งหมด