กองทุนมะดีนะตุสสลาม ประกวด ตราสัญลักณ์ ”โลโก้”

Posted on: ธันวาคม 17, 2019, by :

อัสสลามมูอาลัยกุม
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักณ์ ”โลโก้” ประจำกองทุนมะดีนะตุสสลาม

1.รูปแแบบโลโก้ อิสระ
2.โทนสีเขียว
3.โลโก้บ่งบอกถึงการเงินการลงทุนในโครงการมะดีนะตุสสลามภายใต้ สโลแกน ‘ร่วมสร้าง เมืองแห่งสันติ’ บนพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ศัทธาปฎิบัติและแบ่งปัน

– ชื่อภาษาไทย “กองทุนมะดีนะตุสสลาม”
– ชื่อภาษาอังกฤษ “Madinatussalam Fund”
– ชื่อภาษาอาหรับ “صندوق مدينة السلام فطاني

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 098-2955-533
ID:Line: madinatussalamfund
Facebook page: กองทุนมะดีนะตุสสลาม : Madinatussalam Fund
E-mail: madinatussalam.fund@gmail.com