ปัตตานี เอเชียน มอลล์

ทางบริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด ได้มอบให้บริษัทปัตตานีจายา คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด ดำเนินการพัฒนาบนพื้นที่ในโซนธุรกิจ ส่วนหนึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอาคารพาณิชย์

  •  โครงการได้ก่อสร้างส่วนของอาคารพาณิชย์ จำนวน 20 ยูนิต และได้ขายหมดแล้ว การดำเนินการโดยได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนจากมาเลเซีย

 

2.โครงการปัตตานี เอเชี่ยนมอลล์

  • โครงการศูนย์การค้า ปัตตานีเอเชี่ยนมอลล์ เพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายใน 3 จังหวัดภาคใต้ และเป็นศูนย์สินค้าฮาลาลและสินค้าจากอาเซียน เป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงธุรกิจกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย
  • ได้ดำเนินการทำพิธีวางรากฐานอาคารศูนย์การค้าปัตตานีเอเชี่ยนมอลล์ เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560