โรงพยาบาล เชคญาซิม บินมูฮำหมัด บินษานี

โรงพยาบาล เชคญาซิม บินมูฮำหมัด บินษานี เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ขนาด 133 เตียงโครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกาตาร์ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ งวดที่ 1 จำนวน 210 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้าง การก่อสร้างได้ระยะหนึ่งได้หยุดชั่วคราวตั้งแต่ ปี 2556 เนื่องจากทางประเทศกาตาร์ มีความประสงค์จะเปลี่ยนบริษัทผู้รับเหมา

ขณะนี้รัฐบาลกาตาร์ยืนยันจะสนับสนุนโครงการนี้ โดยใช้เงินงบประมาณ 650 ล้านบาท และเบื้องต้นทางรัฐบาลกาตาร์ได้อนุมัติเงินเพื่อทำการไถถอนที่ดิน จำนวน 17 ไร่ จำนวน 17,120,000 บาท

 

ชมคลิป