คณะจาก USIM เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา Professor Dato’Dr.Musa Ahmad อธิการบดี UNIVERSITI SAINS ISLAMIC MALAYSIA(USIM) และ Professor Dr.Zulkiple Abd. Ghani รองอธิการบดี UNIVERSITI SAINS ISLAMIC MALAYSIA(USIM) เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลามพร้อมคณะ โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายกิจการพิเศษ และ นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน อำนวยการโครงการจัดตั้ง โรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮำหมัด บิน ษานี เป็นผู้ต้อนรับและนำเสนอโครงการ