คณะจาก Universiti Sain Malaysia เยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 15, 2019, by :

คณะ พยาบาล หมอ อาจารย์หมอ และผู้บริหารจากคณะแพทย์ศาสตร์ Universiti Sain Malaysia ( USM  จำนวน 60 กว่าคน ) ได้มาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมี อ.อับดุลเอาว์วัล สิดิ ฝ่ายวิชาการวากัฟมะดีนะตุสสลาม เป็นผู้ต้อนรับ และพาเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโครงการ