หมู่บ้าน

โครงการหมู่บ้านที่ 1 (หมู่บ้านดารุลอีมาน)

ใช้พื้นที่ 26 ไร่ ดำเนินการโดยบริษัทปัตตานีจายา โฮลดิ้ง จำกัด เริ่มก่อสร้างเฟสที่ 1 จำนวน 47 ยูนิตตั้งแต่ปี 2557 การพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด และสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

การก่อสร้างบ้านมีความคืบหน้าโดยภาพรวมประมาณ 75-100 % และได้ดำเนินการติดตั้งระบบขยายไฟฟ้าแรงสูง ถนน และระบบประปา ในโครงการเรียบร้อยแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดสรร คาดว่าจะโอนให้ลูกค้าได้ภายในเดือนมกราคม 2562 ปัจจุบันมีลูกค้ามาอยู่แล้ว 15 ยูนิต

 

 

โครงการหมู่บ้านที่ 7 (หมู่บ้านดารุลฟาละห์)

ใช้พื้นที่ทั้งหมด35 ไร่ ทางบริษัทปัตตานีจายา โฮลดิ้ง จำกัด ได้มอบให้บริษัท BPI พัฒนา ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างบ้านแบบต่างๆเฟส 1 จำนวน 66 ยูนิตแล้ว

-หมู่บ้านที่ 7 ได้โอนให้ลูกค้าแล้วประมาณ 25 ยูนิต ได้ชำระเงินให้ บริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด แล้วประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน